Statistikdatabasen / Arbetslöshetskassornas finansieringsavgifter

Arbetslöshetskassornas finansieringsavgifter

Finansieringsavgift - Arbetslöshetskassa

Information om laddat data:


Finansieringsavgifterna i tabellerna uppdateras med en månads fördröjning.
Avgifterna kan ändras elva månader bakåt i tiden på grund av att arbetslöshetskassorna kan revidera medlemsantalen elva månader bakåt i tiden. I tabellerna visas den senast beräknade finansieringsavgiften för respektive månad.

Finansieringsavgifter för arbetslöshetskassor som har gått samman läggs inte ihop bakåt i tiden.

pdf icon Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal (PDF)
pdf icon Användarhandbok (PDF)
Arbetslöshetskassor
År
Månader
Rader
Kolumner