Statistikdatabasen / Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning - Ersättningstagare

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning

Ersättningstagare - utbud

Information om laddat data:

Informationen till dessa tabeller uppdateras med 18 veckors fördröjning.

pdf icon Information om uppgifterna i statistikdatabasen (PDF)
pdf icon Användarhandbok (PDF)
År
Kön
Åldersintervall
Rader
Kolumner