Statistikdatabasen / Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning - Ersättningstagare

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning

Ersättningstagare - nya (ej haft ersättning senaste 5 åren) - Arbetslöshetskassa

Information om laddat data:

Informationen till dessa tabeller uppdateras med 18 veckors fördröjning.

pdf icon Information om uppgifterna i statistikdatabasen (PDF)
pdf icon Användarhandbok (PDF)
Arbetslöshetskassor
År
Halvår (baserat på kassakortsveckor)
Kvartal (baserat på kassakortsveckor)
Månader (baserat på kassakortsveckor)
Kön
Åldersintervall
Rader
Kolumner