Statistikdatabasen / Dagar med arbetslöshetsersättning - Ersättningsdagar

Antalet dagar med arbetslöshetsersättning

Ersättningsdagar - Arbetslöshetskassa

Information om laddat data:

Informationen till dessa tabeller uppdateras med 2 veckors fördröjning om uttaget baseras på utbetalningsdatum och 18 veckors fördröjning om uttaget baseras på kassakortsveckor.

pdf icon Information om uppgifterna i statistikdatabasen (PDF)
pdf icon Användarhandbok (PDF)

Arbetslöshetskassor
År
Halvår
Kvartal
Månader
Kön
Åldersintervall
Rader
Kolumner