Statistikdatabasen / Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt jan 2005 - aug 2013

Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt

Sanktions- och omprövningsbeslut - Arbetslöshetskassa

Information om laddat data:


Informationen till dessa tabeller uppdateras med 30 veckors fördröjning.
På grund av regelförändringarna 1 september 2013 går det inte att ta fram uppgifter på helår 2013 och inte heller för andra halvåret 2013.
För dessa perioder behöver du därför ta fram uppgifterna månadsvis.

pdf icon Information om uppgifterna i statistikdatabasen (PDF)
pdf icon Användarhandbok (PDF)
Arbetslöshetskassor
År
Halvår
Månader
Kön
Åldersintervall
Rader
Kolumner