Statistikdatabasen / Underrättelsernas handläggningstider

Handläggningstider för underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt

Antal dagar för att fatta beslut om varning eller avstängning - Totalt och arbetslöshetskassa

Information om laddat data:

Uppgifter finns from september 2013. Uppgifter redovisas enbart när det finns minst 10 ärenden.

pdf icon Information om uppgifterna i statistikdatabasen (PDF)
pdf icon Användarhandbok (PDF)
Statistiska mått
Arbetslöshetskassor
År
Halvår
Kvartal
Månader
Kön
Rader
Kolumner